Historisk arkiv

Norsk-russisk samarbeid i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

iFinnmarks reportasje 11. mars gir inntrykk av at norsk russlandspolitikk står i veien for grenseoverskridende samarbeid i nord. Det er snarere motsatt.

Kimek-sjef Greger Mannsverk siteres på at «minst mulig kontakt og dialog» er linjen i dag. Og at «de man deler hagegjerde med må man snakke med». Særlig er Mannsverk bekymret for samarbeidet mellom Sør-Varanger og Murmansk-regionen.

Dette er en feil fremstilling. Kontakt og dialog foregår regelmessig både på politisk nivå og embetsnivå. Like før utenriksminister-skiftet i fjor høst hadde utenriksminister Brende bilaterale samtaler med Russlands utenriksminister Lavrov. Lavrov var også invitert til å delta på Arctic Frontiers sammen med utenriksminister Eriksen Søreide tidligere i år. Arbeidet i den norsk-russiske økonomiske kommisjonen ble gjenopptatt i 2017, og dermed avholdes det igjen møter i alle de bilaterale kommisjonene. Neste uke deltar Nærings- og fiskeridepartementet på statssekretær-nivå på den årlige fiskerikonferansen i Murmansk.

Sør-Varanger spiller en nøkkelrolle i det grensekryssende samarbeidet med Russland. I september ble den oppgraderte veien fra Kirkenes/Hesseng til Murmansk åpnet med politisk deltakelse fra begge lands samferdselsmyndigheter. Antallet grensepasseringer viser igjen en økning, og grenseboersonen ble i fjor utvidet på norsk side til å omfatte hele Neiden. Selv deltok jeg 10. mars i Barentsskirennet på vegne av Utenriksdepartementet. Rennet går innom Norge, Russland og Finland, og jeg fikk slik oppleve en viktig del av det grensekryssende folk-til-folk-samarbeidet. I skrivende stund møter jeg russiske lokalmyndigheter og sivilsamfunn i Murmansk, i tillegg til Kirkenes-bedriften Barel sin avdeling her.

Det er nødvendig å holde adskilt at vi på den ene siden står sammen med våre nære allierte og partnere i reaksjonene på folkerettsbrudd i Ukraina. Men det utelukker ikke en politikk for å støtte opp om det verdifulle og mangfoldige samarbeidet i hele Barentsregionen og herunder også med Russland.

Det er norsk russlandspolitikk å videreføre det bilaterale samarbeidet på alle områder av gjensidig interesse, herunder miljø, atomsikkerhet, fiskeri, og søk og redning. Vi støtter opp under folk-til-folk-samarbeidet. Nettopp det grenseoverskridende samarbeidet i nord er avgjørende for å utløse potensialet i nordområdepolitikken. Det danner også grunnlag for godt naboskap.