Historisk arkiv

Mer igjen for skattepengene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Åpenhet og debatt om hvordan skattepengene brukes er et fundament for velfungerende demokratier.

 
Utviklingen i Latin-Amerika er på den ene siden preget av at flere land har regjeringer som gjennom demokratiske valg har fått mandat til reform, markedsorientering og modernisering. På den annen side opplever regionen uro og ustabilitet, spesielt i Mellom-Amerika og Venezuela. Begrenset sosial mobilitet, korrupsjon og mislykket økonomisk politikk er betydelige hindre for økonomisk og sosial utvikling i regionen.

Norge er medeier i Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB). Norge har over lengre tid samarbeidet strategisk med banken om økt finansiell åpenhet. Økt finansiell åpenhet er en forutsetning for en informert offentlig debatt om hva skattepengene skal brukes til. I tillegg er åpenhet om store offentlige investeringer nødvendig for at både innbyggere og politikere skal kunne ettergå og kontrollere disse investeringene. Åpenhet er den sterkeste ammunisjonen vi har i kampen mot korrupsjon.

Tidligere denne måneden utbetalte vi ni millioner kroner til IDBs fond for åpenhet. Pengene går blant annet til latinamerikanske regjeringers arbeid for mer åpenhet om bruken av skattepenger. Samlet har fondet støttet 50 prosjekter i alle 26 av IDBs medlemsland i regionen. Resultatet har vært at medlemslandene har gått til banken og fått finansiert 1,4 milliard dollar til prosjekter som handler om anti-korrupsjon og åpenhet.

Støtten til IDBs åpenhetsfond må sees i sammenheng med regjeringens kraftige opptrapping av skatterelatert bistand. Vi har forpliktet oss til å doble denne støtten frem mot 2020. Bistand kan ikke redde verden alene. Private investeringer og landenes egne ressurser, som skatt, er mye viktigere og må også mobiliseres. Et bredt skattegrunnlag og et skattesystem som oppfordrer til arbeid, utdanning og investering er nøkkelen til bærekraftige velferdssamfunn. Det gjelder i Norge, Niger og Nicaragua.