Tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Født: 1974

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Personalia

Født 23.04.1974 i Levanger, Nord-Trøndelag
Sønn av sjåfør Gjermund Eriksson (1955-) og kontorsjef Rita Helene Musum (1956-)

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1997 - 2001, FrP.
Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2001 - 2005, FrP.
Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 2005 - 2009, FrP.
Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009
Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013
Leder, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

2005-2009
Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009
2009-2013
Andre varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2011 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Ness barneskole 1981-1987
Verdalsøra ungdomsskole 1987-1990
Verdal videregående skole 1990-1993
1. gangstjeneste i Forsvaret 1993-1994
Bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 1995

Yrke

Daglig leder ved Vesta Salgssenter, Levanger 2001-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet
Medlem Verdal kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 2005-2007, 2007-2011
Medlem Verdal formannskap 1999-2003, 2003-2005
Fylkespolitisk aktivitet
Medlem fylkesting, Nord-Trøndelag 1995-1999, 2003-2005
Medlem fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1999-2003

Offentlige verv

Medlem Teknisk hovedutvalg, Verdal 1992-1995
Medlem Hovedutvalget for kultur, Nord-Trøndelag 1995-1999
Medlem Fylkesutvalget, Nord-Trøndelag 1999-2003
Medlem Administrasjonsutvalget, Nord-Trøndelag 1999-2003
Leder Komité for økonomi og regionalutvikling, Nord-Trøndelag 2003-2005
Medlem Midt-Norden komiteen 2003-2005
Medlem Innherred Samkommunestyre 2003-2005
Medlem Styret for Innherred Renovasjon 2003-2005

Tillitsverv i partier

Formann Nord-Trøndelag FpU 1991-1994
Formann Verdal FrP 1992-1993, gruppeleder 1995-2006, sekretær 2004-2005
Medlem Sentralstyret i FpU 1995-1996
Gruppeleder Nord-Trøndelag FrP 1997-2006, formann 2002-2008
Medlem Landsstyret i FrP 1998-2000, 2002-2008
Politisk nestformann FpU 1998-2000
Medlem FrPs sentralstyre fra 2013
Tillitsverv i organisasjoner
Leder Verdal fotball 2002-2006

Andre administrative verv

Formann Styret i Innherred Finans og Forsikring AS