Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialministeren har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Tiltrådte: 16.12.2015
Fratrådte: 24.01.2020
Født: 1972

Utdannelse

2006–2006 Prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI
1995–2000 Cand. Polit. i sosiologi ved Universitetet i Oslo
1991–1995 Cand.Mag. i statsvitenskap, Livssyn og etikk.

Arbeidserfaring

2013–2015 Byråd for kunnskap og utdanning, Oslo
2010–2013 Byråd for helse og sosiale tjenester, Oslo
2008–2010 Politisk rådgiver, Høyres Stortingsgruppe. Rådgiver for Høyres medlemmer i Kommunal- og forvaltningskomiteen.
2007–2008 Politisk rådgiver, Høyres Stortingsgruppe. Rådgiver for Høyres medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen
2005–2007 Rådgiver i politisk avdeling, Forbrukerrådet (Sekretariatet i Nydalen)
2005–2005 Politisk rådgiver, Høyres Hovedorganisasjon
2003–2004 Politisk rådgiver for sosialministeren, Sosialdepartementet
2001–2003 Politisk rådgiver for Høyres Stortingsgruppe. Rådgiver for Høyres medlemmer i Sosialkomiteen. 
1997–2001 Politisk sekretær og gruppesekretær, Akershus Høyre

Styreverv/tillitsverv

2015–2016 Medlem av Høyres Hovedorganisasjons valgkomité
2013–2016 Medlem av Oslo Høyres valgkomité
2014–2015 Medlem av Oslo Høyres programkomite for bystyreperioden 2015–2019
2010–2013 Medlem av Politirådet i Oslo
2011–2013 Medlem av Høyres programkomité for stortingsvalgsperioden 2013–2017
2007–2010 Medlem i kultur- og oppvekstkomiteen, Grünerløkka bydel
2006–2010 Medlem av driftsstyret i Oslo musikk og kulturskole
2006–2010 Medlem Høyres Narkotikapolitiske utvalg
2006–2010 Bidragsyter i debattboken «Ny sjanse». Utgitt av Høyres Hovedorganisasjon
1998–2013 Medlem av representantskapet og Hovedstyret, Oslo Høyre
1995–1996 Redaktør/journalist i Den konservative studentavisen Minerva