Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Erik Lunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet