Tidligere statssekretær Petter Kvinge Tvedt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tidligere statssekretær Petter Kvinge Tvedt (Frp)

Tiltrådte: 21.03.2016
Fratrådte: 14.12.2018

Yrkeserfaring:

2016 -          : Statssekretær Finansdepartementet
2013 - 2016: Politisk rådgiver Finansdepartementet
2010 - 2013: Politisk rådgiver for byråd for finans i Bergen kommune
2009 - 2010: Politisk rådgiver for Fremskrittspartiet bystyregruppe i Bergen og fylkestingsgruppe i Hordaland
2009            : Vikariat i Fremskrittspartiets Stortingsgruppe, kommunal- og forvaltningsfraksjonen
2007 - 2009: Politisk rådgiver for byråd for helse- og omsorg i Bergen kommune
2006 - 2007: Politisk rådgiver for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Bergen og fylkestingsgruppe i Hordaland
2004 - 2005: Hjelpearbeider, Blikkenslagermester Kvinge AS

Politiske verv
2007 - 2011: Fylkestingsrepresentant og medlem av fylkesutvalget i Hordaland
2009 - 2010: Bystyrerepresentant og medlem av komité for oppvekst i Bergen kommune
2003 - 2006: Vararepresentant til Masfjorden kommunestyre

Folkevalgte verv
2012 - 2013: Styremedlem Voss og omegn bompengeselskap
2012 - 2013: Medlem i NRKs distriktsprogramråd

Organisasjonsarbeid
2008 - 2012: Sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
2006 - 2008: Varamedlem til sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
2004 - 2008: Fylkesformann i Hordaland Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
2004 - 2005: Leder av ungdomsrådet i Masfjorden kommune
2003 - 2006: Medlem av Ungdommens fylkesutvalg i Hordaland

Utdanning:
2013             : Leadership in action, påbegynt avsluttende bachelor i ledelse, Handelshøyskolen BI Bergen
2012 - 2013: High Performance Leadership, bachelorprogram i ledelse, Handelshøyskolen BI Bergen
2012            : Kommunikasjonsarbeid, deltidskurs, Høgskolen i Bergen
2012            : Bachelorprogram i markedskommunikasjon, deltidskurs, Handelshøyskolen BI Bergen
2009            : Bachelorprogram i markedskommunikasjon, deltidskurs, Handelshøyskolen BI Bergen
2005 - 2006: Markedsøkonomi, Handelshøyskolen BI Bergen
2001 - 2004: Allmenne – og administrative fag. Fordypning i bedriftsøkonomi, IT og engelsk. Knarvik Videregående skole