Historisk arkiv

Nasjonal overdosestrategi 2014–2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

«Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve»

Narkotikadødsfall, eller overdosedødsfall, er et alvorlig helseproblem i Norge. Stortinget vedtok i fjor å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføres en femårig nasjonal overdosestrategi. Helsedirektoratet ser en innsats på dette området som viktig. Målet er å gradvis redusere antallet dødsfall. Stortinget valgte også å styrke arbeidet med å forebygge overdoser ved å legge til grunn en nullvisjon.

Narkotikadødsfall, eller overdosedødsfall, er et alvorlig helseproblem i Norge. Stortinget vedtok i fjor å gi Helsedirektoratet i oppdrag å gjennomføres en femårig nasjonal overdosestrategi. Helsedirektoratet ser en innsats på dette området som viktig. Målet er å gradvis redusere antallet dødsfall. Stortinget valgte også å styrke arbeidet med å forebygge overdoser ved å legge til grunn en nullvisjon.

Helsedirektoratet har siden Stortingets vedtak satt i gang tiltak i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Helsedirektoratet vil styrke overdoseforebyggende fokus i eksisterende tiltak. I tillegg vil vi sette i verk nye tiltak. Helsedirektoratet legger vekt på at strategien skal føre til varige endringer i tiltaksapparatet.

Dette dokumentet inneholder både en strategidel og en handlingsplan. Den første delen gir en analyse av overdosesituasjonen og kunnskapsgrunnlaget. Den andre delen er en handlingsplan som redegjør for de tiltakene som hittil er startet eller er under planlegging.

Kunnskapsgrunnlaget vil kunne endre seg i løpet av strategiperioden, og det gjelder også tiltakene. Vi ønsker derfor at dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres årlig. Av den grunn vil dokumentet ikke bli trykket, men være tilgjengelig på nettet.

Les Nasjonal overdosestrategi 2014–2017 i pdf-format (6 Mb)