Tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp)

20. mars – 4. april 2018

Per Sandberg


Født: 1960
Sivilstatus: Gift

Til toppen