Statssekretær Knut Morten Johansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Knut Morten Johansen (Frp)

Statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

Født: 1964

Knut Morten Johansen ble utnevnt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 17. januar 2018. Han kom fra en stilling som statssekretær i Samferdselsdepartementet, der han startet i desember 2017.

Johansen har siden 1995 arbeidet i Kriminalomsorgen, sist ved Telemark fengsel, avd. Skien. Han har erfaring fra Ullersmo og Sem, har jobbet ved avdelinger med særskilt høyt sikkerhetsnivå og har lang erfaring som hovedtillitsvalgt på lokalt og
regionalt nivå.

Johansen har vært leder av Skien FrP, medlem av bystyret og kontrollutvalget i Skien, representant i politirådet i Skien kommune. Han har også vært gruppeleder for fylkestingsgruppen til Telemark FrP, medlem av næringsutvalget og FrPs fylkesordførerkandidat ved valget i 2015.

Johansen er utdannet ved Fengselsskolen i Oslo (Kriminalomsorgens utdanningssenter).