Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp)

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds

Født: 1987
Tiltrådte: 22.01.2019

Statssekretær for samfunnssikkerhetsministeren. I permisjon fra 5. august 2019.

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds ble utnevnt som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 22. januar 2019.

Reynolds har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet og i Justis- og beredskapsdepartementet. I periden fra 18. november 2015 til 20. desember 2016 var hun politisk rådgiver for Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet. Før dette arbeidet hun blant annet som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner og forsikringskonsulent i KNIF Trygghet Forsikring

Reynolds har vært medlem av oppvekstkomitemedlem i Østensjø bydel og hatt diverse verv innen Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom.

Reynolds har master i rettvitenskap, Universitetet i Oslo.

Til toppen