Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning.

Tiltrådte: 17.01.2018
Født: 1981

Arbeidserfaring

2011-

Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

2013–2017

Stortingsrepresentant, nestleder i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen

2009–2011

Advokatfullmektig, advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

2006–2009

Skattejurist, Rogaland skattefutkontor og Sentralskattekontoret for utenlandssaker

2003–2006

Vikar, kundesenteret i SR-bank

 

Utdanning

2009–2009

Organisasjonsteori, Universitetet i Stavanger

2008–2008

Bedriftsøkonomi – innføring, Universitetet i Stavanger

2008–2008

Driftsregnskap og budsjettering, Universitetet i Stavanger

2006–2006

Bedrifts- og kapitalskattlegging og internasjonal skatterett, Universitetet i Bergen

2005–2005

Makroøkonomi 1, Universitetet i Bergen

2000–2006

Cand.Jur. Universitetet i Bergen

 

Kurs/sertifisering

2016

Engelskkurs i York, Storbritannia, York Associates

2016

Franskkurs i Avignon, Frankrike, Ceran

2013

Advokatbevilling, tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 

Verv

2016–

Styremedlem, Lyse AS

2007–

Bystyremedlem, Stavanger Kommune

2007–

Formannskapsmedlem, Stavanger Kommune

2012–2016

Styremedlem, Norsk Vann BA

2008–2016

Styremedlem/nestleder, i IVAR IKS

2007–2014

Medlem av Venstres landsstyre/sentralstyre

2007–2013

Nestleder i Kommunalstyret for oppvekst, Stavanger kommune

2003–2007

Kommunestyremedlem, Randaberg kommune

2003–2007

Medlem av Hovedutvalg for oppvekst og levekår, Randaberg

kommune