Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

Født: 1965
Tiltrådte: 17.01.2018

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, utdanningsstøtte, fagskole, generelle kompetansepolitiske saker og integrering. Sanner er også nordisk samarbeidsminister.

Politiske verv

2013-17.1.2018 Statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet             
1993-2017 Stortingsrepresentant
1989-1993 Stortingsrepresentant (vara)
1987-1989 Varamedlem, Bærum kommunestyre
1983-1987        Varamedlem, Bærum kommunestyre

Medlemsskap i stortingskomiteer

2005-2013 Andre nestleder, Finanskomiteen
  Medlem, Valgkomiteen
2001-2005 Medlem, Valgkomiteen
Medlem, Finanskomiteen
Medlem, Den utvidede utenrikskomité
1997-2001 Nestleder, Energi- og miljøkomiteen
1993-1997 Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen                 
1989-1993 Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen

Medlemsskap i delegasjoner

2009-2013 Medlem, Europautvalget
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og
Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
2005-2009 Varamedlem, Europautvalget
2001-2005 Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
1993-1997    Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU)

Medlemsskap i gruppestyrer

2009-2013    Nestleder gruppestyret, Høyre
2005-2009 Nestleder gruppestyret, Høyre
2001-2005 Nestleder gruppestyret, Høyre                                                               

Offentlige verv

2004-2005 Medlem, Industriutvalget (NOU 2005:4)
2000-2002 Formann, Styret for Henie Onstad Kunstsenter
1999-2001 Medlem, Utenriksdepartementets menneskerettighetsutvalg
1996-1997 Medlem, Skoleutvalget ved Oslo Private Gymnas
1993-1994     Medlem, Referansegruppen for NOU 1994: 3 Ungdom, lønn og arbeidsledighet 

Partipolitiske verv

2010- Medlem, European Peoples Party (EPP),
Working Group Economic and Social Policy
2008- 1. Nestleder, Høyre
2005-2009 Leder, Høyres programkomite
2004-2008 2. Nestleder, Høyre
2004-2005 Leder, Høyres programkomite
2001-2005 1. Nestleder, Akershus Høyre
1999-2001 President, AAYPL
1998-2000 Formann, Bærum Høyre
1997-1999 Økonomiansvarlig, AAYPL
1993-2001   Medlem, Eksekutivkomiteen
Atlantic Assosiation of Young Political Leaders (AAYPL)
1990-1994 Medlem, Høyres arbeidsutvalg
1990-1994 Leder, Unge Høyres Landsforbund
1988-1994 Medlem, Høyres sentralstyre
1988-1990 Nestleder, Unge Høyres Landsforbund
1987-1988 Formann, Akershus Unge Høyre
1987-1988 Informasjonssekretær og politisk sekretær, Akershus Høyre           
1986-1987 Politisk sekretær, Unge Høyres Landsforbund
1985-1986 Formann, Bærum Unge Høyre
1985-1985 Valgkampsekretær, Bærum Høyre

Andre verv

2011- Medlem, Styret i Stabæk IF
2010 Medlem, Juryen for DnB Nors Innovasjonspris
2009- Medlem, Committee of Solidarity with the politically Persecuted in Venezuela
2008- Medlem, International Committee for Democracy in Cuba (ICDC)
1998- Rådsmedlem, En verden
1997-2001    Medlem, Petroleumsforeningen i Oslo
1994- Rådsmedlem, Den Norske Helsingforskomiteen

Utdanning

2011          Informasjonskurs, Forsvarets Høgskole
1994 Markedsøkonomi, Norges Markedshøyskole
1989 Markedskommunikasjon grunnfag, IFM Westerdals Reklameskole
1987 Markedsføringsledelse, BI 
1984 Ex.phil.
1984 Eksamen videregående skole

Yrke

Deltidsjobber innen salg og tjenesteyting (under studietiden)

Medaljer og utmerkelser
Dysleksiprisen, tildelt av Telemark fylkeslag av Norsk Dysleksiforbund 1997

Litteratur
Helgesen, Vidar, Jan Tore Sanner og André Støylen (red.): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt?, Schibsted Oslo 1994
Sanner, Jan Tore (red.): Mangfold og valgfrihet fremmer kvalitet i skolen 1995
Beck, Christian W.: Statens Barn?: Valgfrihet styrker familien., Exodus Birkeland 1996
Sanner, Jan Tore (red.): Kunnskap, mangfold og valgfrihet 1997
NATO Parliamentary Assembly 50th anniversary, Polarbears and Russian bears in Northern Flank, Brüssel 2005