Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V)

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering.

Tiltrådte: 24.01.2020
Født: 1969