Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V)

Født: 1969
Tiltrådte: 24.01.2020

Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og integrering.