Historisk arkiv

Bilder av statssekretær Anne Solsvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet