Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V)

Født: 1976
Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Maren Hersleth Holsen er født 20. juni 1976. Hun er fra Hærland i Indre Østfold kommune. Holsen er utdannet landskapsarkitekt og kommer fra stillingen som kommunaldirektør for stedsutvikling og innbyggerdialog i Indre Østfold kommune.

Maren Hersleth Holsen har tidligere vært varaordfører i Eidsberg kommune. Holsen var politisk rådgiver for landbruks- og matminister Lars Sponheim fra høsten 2004 til høsten 2005.