Historisk arkiv

Bilder av tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Her finner du fotografier av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som kan brukes fritt av pressen. Fotograf/byrå skal krediteres.

(Torbjørn Tandberg/ KMD)
(Torbjørn Tandberg/ KMD)
 
(Torbjørn Tandberg/ KMD)
 
(Torbjørn Tandberg/ KMD)
 
Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor