Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Født: 1977
Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Distrikts- og digitaliseringsministeren har ansvaret for styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Født 26.08.1977 i Klæbu, Sør-Trøndelag

Helleland var barne- og likestillingsminister fra 27. februar 2018 til 22. januar 2019.

Helleland var kulturminister fra 16. desember 2015 til 17. januar 2018.

Før det kom hun fra Stortinget hvor hun var leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, H.
Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, H.
Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 2009 - 2013, H.
Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, H.
Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjoner

Møtte fast som representant 19.10.2001-30.09.2005 for Børge Brende.
Møtte fast som representant 01.10.2005-17.10.2005 for Børge Brende.

Medlemskap i stortingskomiteer

2001-2005

Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

2009-2013

Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Næringskomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

2009-2013

Delegat, FNs generalforsamling, 2010 - 

2013-2017

Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Klæbu barneskole 1984-1990
Klæbu ungdomsskole 1990-1993
Adolf Øiens videregående skole 1993-1997
Walled Lake Central High School, USA 1994-1995
Medievitenskap og statsvitenskap/sosiologi ved NTNU 1998-2000
NKS/Høgskolen i Molde - Kurs i Internasjonal politikk. 2005 (Del av Statsvitenskap grunnfag.) 
Female Future, styrekurs, NHO 2005
Ledelse og coaching, BI 2006-2007
Prosjektledelse, BI 2006-2007
Retorikk, kommunikasjon og ledelse, BI 2006-2007

Yrkeserfaring

Organisasjonssekretær Unge Høyres Landsforbund 2000-2001
Pleieassistent ved Radiumhospitalet 2001 (deltid)
Informasjons- og presserådgiver, Høyres stortingsgruppe/Hovedorganisasjon 2007-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Trondheim bystyre 1999-2001

Offentlige verv

Visepresident i World Anti-Doping Agency (WADA) fra 2016
Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier

Formann Sør-Trøndelag Unge Høyre 1999-2000
Medlem Høyres arbeidsutvalg fra 2004
Kvinnepolitisk leder Høyre fra 2004
Medlem Høyres sentralstyre fra 2004
Leder Sør-Trøndelag Høyre 2008-2009

Andre administrative verv

Medlem Forstanderskapet for Klæbu Sparebank 2004-2007
Styret i Sør-Trøndelags Idrettskrets 2015-2015.