Tidligere statssekretær Morten Høglund (Frp)

Født: 1965

Taler og artikler

Kalender

CV

 

2013 - 2015

Statssekretær i Utenriksdepartementet

Stortingsperioder

2001 - 2013

Stortingsrepresentant for Akershus

Medlemskap i stortingskomitéer

2009 - 2013

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité

2009 - 2013

Utenriks- og forsvarskomitéen

2009 - 2013

Fullmaktskomitéen

2009

Den forberedende fullmaktskomité

2005 – 2013

Valgkomitéen, varamedlem

2001 – 2009

Den utvidete utenrikskomité

2001 - 2009

Utenrikskomitéen

Delegasjoner

2009 - 2013

Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

2009 - 2013

Medlem, Europautvalget

2009 – 2013

Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

2009 - 2013

Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

2009 - 2013

Leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid

2005 - 2009

Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

2005 - 2009

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Efta-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

2005 - 2009

Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling

2001 - 2005

Leder, Stortingets delegasjon til Efta-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

2001

Medlem, Stortingets delegasjon til Efta-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

2001 - 2005

Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

2001 - 2005

Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling

Utdanning

1993 - 1994

Norge, EU og EØS, ved BI

1983 - 1985

VK I og VK II ved Otto Treiders Handelsskole

1982 - 1983

American Fork High School, Utah

1981 - 1982

Grunnkurs ved Otto Treiders Handelsskole

Yrkeserfaring

2013 - 2013

Spesialrådgiver for Arktis i Utenriksdepartementet

1987 - 1990

Ekspeditør

1986 - 1987

Selger

Verv

Kommunalpolitikk

1995 – 2003

Varaordfører Asker kommunestyre

1989 - 1991

Varaordfører Ski kommunestyre

1987 - 1989

Medlem Ski formannskap

Offentlige verv

2011 - 2013

Leder Den arktiske parlamentarikerkomitéen

 

Tillitsverv i Frp

2008 -

Medlem Frps sentralstyre

2000 - 2001

Politisk rådgiver Frps stortingsgruppe

1997 - 2000

Leder Politisk avdeling i Frps hovedorganisasjon

1994 – 1997

Politisk rådgiver

1993 – 1994

Utredningsleder

1990 - 1993

Utredningssekretær Frps hovedorganisasjon