Tidligere statssekretær Marianne Hagen (H)

Født: 1966
Tiltrådte: 13.11.2017
Fratrådte: 30.10.2020

Kalender

Taler og innlegg

Politiske verv

2017 - Utenriksdepartementet, statssekretær
1991 – 2003 Medlem av Akershus fylkesting, Høyre
1995 – 2003 Medlem av Akershus fylkesutvalg, Høyre
1988 - 1989 Medlem arbeidsutvalget i Akershus Høyre
1987 – 1989 Skedsmo herredsstyre, kommunestyrerepresentant, Høyre
1988 - 1989 Formann i Akershus Unge Høyre
1983 – 1985 Formann Skedsmo Unge Høyre

Yrkeserfaring

2008 - 2017 Kommunikasjonssjef Det kongelige hoff
2004 - 2008 Rådgiver for administrerende direktør Norges Rederiforbund
2002 - 2004 Næringspolitisk rådgiver i Norges Rederiforbund
1988 - 1991 Politisk sekretær i Akershus Høyre
1988 - 1991 Frilansarbeid og medarbeider i Akershusposten
1987 - 1988 Ulike stillinger i Høyre

Utdanning

1992 Jusstudier (1. og 2. avdeling)
1990 Statsvitenskap grunnfag
1986 Taft College, California, USA
1985 Vahl videregående skole

Øvrige verv

2002 - 2008 Sparebankstiftelsen DnBNor, nestleder
2005 - 2008 Dextra Musica , styreleder
2005 - 2007 Christian Radich, styremedlem
2004 - 2008 StorOslo Lokaltrafikk SL, styremedlem
2002 - 2005 IT og Process AS, styremedlem
2002 Martina Hansens hospital, styremedlem
1999 - 2002 Gjensidige Nor, konsernstyret
1995 - 2003 Akershus Energi og Akershus Kraft AS, styremedlem