Historisk arkiv

Oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden ble arrangert 20. juni 2018. Se konferansen i opptak her.

Nett-tv Oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden

Se sendingen her

Se sendingen her

Bildecollage som viser fra venstre oppe: OnklP, Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande, Carsten Skjelbreid, Simen Markussen, Sigrun Vågeng. Rad to fra venstre: Kristin Skogen Lund, Gina Lund, Javad Mushtaq, Beate Brinchmann, Jon Rogstad, Anniken Hauglie, Monica Mæland

Se bilder fra konferansen (Flickr)

Dato: 20. juni 2018

Kl. 12:00–14.15

OnklP

«Styggen på ryggen» var låten som skapte gjenklang i en hel befolkning da den kom ut i 2014 fordi den handlet om noe alle kan kjenne seg igjen i: følelsen av ikke å komme noen vei her i livet.

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande

Åpningsinnlegg

De tre partilederne kommer for å fortelle om regjeringens ambisjoner og mål med inkluderingsdugnaden. 

Carsten Skjelbreid

Konferansier

Skjelbreid er TV-profil, journalist og programleder fra blant andre TV2, TVNorge og Discovery. 

Simen Markussen

«Hvorfor inkludering og hvorfor nå?»

Markussen er økonom og forsker ved Frisch-senteret. Han har arbeidet med arbeidsmarked og velferdsspørsmål i en årrekke og leder det nyoppnevnte ekspertutvalget om etter- og videreutdanning. 

Sigrun Vågeng

«Slik jobber vi nå»

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng har bakgrunn fra både NHO og KS, og har fått i oppgave å bringe NAV og arbeidsgivere tettere sammen. Hva gjør de for å klare det?

Oscar Gerritsen og Lars Jacob Skogen

«Ikke et helt A4-intervju»

Oscar Gerritsen er hørselshemmet og jobber som IT-konsulent i Upheads AS. Lars Jacob Skogen er avdelingslederen som fikk et litt annerledes jobbintervju. 

Arbeidsgiver-samtale

Møt arbeidsgiverne Møller Medvind, Stormberg, XXL og Bufdir. 

Kristin Skogen Lund

«Med arbeidsgiverne på laget»

NHOs administrerende direktør har vist et stort engasjement for å få flere av de som står utenfor, inn i arbeidslivet – nå sist under NHOs årskonferanse hvor temaet var «Verdien av arbeid». Skogen Lund har tidligere vært konserndirektør i Telenor og administrerende direktør i Aftenposten. 

Gina Lund

«Inkludering krever kompetanse»

Gina Lund er direktør i Kompetanse Norge, som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Kompetanse Norge arbeider for å legge til rette for at voksne i og utenfor arbeidslivet skal få nødvendig kompetanse og kunne møte arbeidsmarkedsbehov.

Lars Hæhre

«Fra dropout til fagarbeider»

BetonmastHæhre anlegg har alltid hjulpet ungdom som av forskjellige årsaker faller utenfor. Fylkeskommunen, Rosthaug VGS, NAV Modum, Ung Invest Buskerud og flere aktører fra det private næringslivet i Buskerud fylke samarbeider om prosjektet som gjør arbeidsledig ungdom til fagarbeidere. 

Javad Mushtaq

«Verdien av et forbilde»

Mustaq startet opp en egen mentorordning for ungdom fordi han manglet en selv da han vokste opp. Han er gründer, står bak MAK (en organisasjon som jobber for å øke konkurransekraften til Norge og norsk næringsliv gjennom å bruke interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn) og jobber i Aker Solutions.

Beate Brinchmann

«Sykt god til å jobbe»

Beate Brinchmann er psykologspesialist i Nordlandssykehuset, ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø og leder for Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse. Brinchmann har i over ti år jobbet med arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.  

Samtale om arbeid og psykisk helse

Jannecke Weeden m.fl.

Jon Rogstad

«Klamme håndtrykk og flakkende blikk – hva vektlegger arbeidsgivere ved ansettelser?» 

Jon Rogstad er professor og forskningsleder ved Fafo, og har gjort flere undersøkelser blant norske arbeidsgivere. Rogstad har blant annet forsket på diskriminering i arbeidslivet og sett nærmere på hva som skjer i rekrutteringsprosesser. 

Anniken Hauglie og Monica Mæland

Arbeids- og sosialministeren og kommunal- og moderniseringsministeren avslutter konferansen. De to statsrådene har ansvaret for å gjennomføre inkluderingsdugnaden. Regjeringen går foran og har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

*

Med forbehold om endringer i programmet.