Historisk arkiv

Deltok på uformelt boligministermøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen mener det er viktig for Norge å holde seg orientert om hvilke boligpolitiske løsninger som velges i andre europeiske land. Han deltok nylig på et uformelt boligministermøte i Brussel.

Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen mener det er viktig for Norge å holde seg orientert om boligpolitikken i andre europeiske land. Foto: Kjersti Varpe Nørgaard, EU-delegasjonen

Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen mener det er viktig for Norge å holde seg orientert om hvilke boligpolitiske løsninger som velges i andre europeiske land. Han deltok nylig på et uformelt boligministermøte i Brussel. 

9. og 10. desember deltok statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen og fungerende avdelingsdirektør Mariann Blomli i Kommunal- og regionaldepartementets boligavdeling på et uformelt boligministermøte i Brussel. Amundsen tror det har stor verdi for Norge å holde seg orientert om hvilken boligpolitikk som føres i andre europeiske land, ikke minst fordi boligpolitikk bestemmes på nasjonalt nivå.

– Det er alltid interessant å se de ulike løsningene som andre europeiske land har valgt og få utfordret det som vi definerer som god og velfungerende politikk i Norge, sier han.

Den overordnede problemstillingen for årets møte, det 19. i sin rekke, var hvordan man kan gjøre finansiering av boligpolitikk bærekraftig i krisetider.

Et land av selveiere
Amundsen forteller at mangelen på gode boligtilbud etter finanskrisen er i ferd med å bli en sosial utfordring i mange europeiske land.

– Det handler om balansen mellom på den ene siden å føre et strammere budsjett, og på den andre siden føre motkonjunkturpolitikk for å gjøre boliger tilgjengelige, sier han.

Han forteller at situasjonen i Norge er en ganske annen.

– Vi er i en veldig heldig situasjon i Norge, og det er det mange årsaker til. Utover de økonomiske årsakene, tror jeg at det skyldes at vi lenge har hatt en god boligpolitikk, sier han.

Unikt i europeisk sammenheng er den høye andelen selveiere i den norske befolkningen.

– Norge har alltid vært et land av selveiere. Det gjør at vi er i en litt annerledes situasjon og ikke har de samme utfordringene som man ser i mange andre europeiske land, sier Amundsen.

Store ulikheter
Amundsen forteller at boligfeltet er et politisk område som preges av store ulikheter mellom de europeiske landene, både med tanke på den politikken som føres og med tanke på hvordan boligmarkedet ser ut.

– Vi skal ikke lenger enn til Sverige, hvor andel av befolkningen som eier egen bolig bare utgjør 60 prosent, mot Norges 80 prosent. Organiseringen av boligsektoren i Sverige og Danmark er dramatisk annerledes enn i Norge, sier han.

En forskjell han har notert seg er vektleggingen av leiemarkedet i andre europeiske land.

– Jeg registrerer at flere av de europeiske landene er veldig opptatt av at man har et stort leiemarked, og det er et litt annet perspektiv enn det man er vant til hjemme i Norge. Fra mitt ståsted, og fra regjeringens ståsted, så mener vi at det er en suksess at Norge er et land av selveiere, sier han.

Gode virkemidler
Amundsen tror den heldige situasjonen i Norge til dels kan tillegges politiske virkemidler.

– I Norge har vi Husbanken, og det er en ordning jeg tror man godt kunne tenkt seg i mange andre land, sier han.

Amundsen beskriver Husbanken som en politisk verktøykasse som står parat til å tas i bruk i det øyeblikket man trenger den.

– Hvis man opplever store utfordringer på boligmarkedet, slik som man gjorde i 2008 som følge av finanskrisen, har man et instrument som står klart til å tas i bruk. Kombinasjonen av et velfungerende boligmarked og instrumenter for å kompensere for der markedet kanskje ikke er løsningen for alle, tror jeg er en kombinasjon vi godt kan være stolte av i Norge, sier han.

Prioriterer et velfungerende boligmarked
Blomli forteller at Norge var det eneste landet som under møtet snakket om boligbygging generelt som et middel for å takle de sosiale utfordringene.

– Mens vi snakket om boligbygging generelt, snakket resten av salen om offentlig subsidiert boligbygging, sier hun.

Amundsen tror det i første rekke er viktig å prioritere et velfungerende boligmarked for det store flertallet av befolkningen.

–Slik jeg ser det må det være en målsetting i seg selv at flest mulig ikke tilhører en gruppe som må subsidieres, eller som det må gjøres ekstratilpasninger for. Jeg mener det er viktig å skape et velfungerende boligmarked for den store majoriteten, og så får vi deretter konsentrere oss om de gruppene hvor det er utfordringer, sier han.

Å avgrense det som er markedets oppgaver fra det som er det offentlige sine oppgaver gjennom direkte virkemidler, beskriver Amundsen som målrettet, fornuftig politikk. Han forteller at det er et mål for den nye regjeringen å forenkle reglene for oppføring av bygg og planprosesser slik at man lettere kan sette i verk ny bygging.

– Vi har varslet gjennomgang av plan- og byggingsloven med tanke på forenkling. Teknisk forskrift er også noe vi jobber med, og vi har ambisjoner om å se konkrete resultater allerede i 2014, sier Amundsen.