Historisk arkiv

Norsk luftfartsnæring på studietur til Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

En rekke aktører innen norsk luftfart var i forrige uke i Brussel for å lære mer om regelverksprosessene i EU og hvordan man kan påvirke lovforslag. Turen var organisert av Luftfartstilsynet, som for tredje gang tok med seg bransjeaktører til Brussel.

Formålet med Luftfartstilsynets Brussel-tur 30. og 31. oktober var å få bedre kjennskap til utviklingen av regelverk i EU og hvilke påvirkningsmuligheter norske bransjeaktører har.

– EU påvirker omtrent alt regelverk norske luftfartsaktører forholder seg til. Det er derfor essensielt å forstå hvordan regelverksutviklingen i EU skjer, sier Tor Iversen, arrangør og kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet.

Turen er den tredje i sitt slag. Luftfartstilsynet har arrangert studieturer for bransjeaktører i til sammen seks år, men annethvert år går turen til Köln, hvor Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har sitt hovedkvarter.

– Turene til Brussel handler mest om regelverksutvikling og prosessene, mens på turene til Köln får vi mer innblikk i hvor vi er i prosessene, forklarer Iversen.

Bred deltakerliste
Gruppen som besøkte Brussel i forrige uke bestod av totalt 20 personer fra en rekke ulike deler av norsk luftfartsbransje. På deltakerlisten var blant annet representanter fra NHO Luftfart, Avinor, forskningskonsernet SINTEF og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO).

På programmet sto blant annet besøk til den norske EU-delegasjonen og foredrag av EU-ambassadør Atle Leikvoll og samferdselsråd Olav Grimsbo, besøk til den svenske faste representasjonen til EU og besøk hos Eurocontrol, som er den europeiske organisasjonen for sikker luftromsnavigering. Der er Norge ett av 39 medlemsland.

–Hensikten med dette besøket var å gi aktørene bedre kunnskap om hva Eurocontrol gjør og hvilket ansvar de har innen internasjonal luftfart. Noen av verdens ledende eksperter på håndtering av flytrafikk jobber i Eurocontrol, og et besøk her var både viktig og veldig interessant for deltakerne. Eurocontrol har samtidig en viktig rolle i Single European Sky-pakken som det jobbes med i EU nå, sier Iversen.

–Nyttig
Andreas Sundt, som er leder i teknisk utvalg i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), er en av deltakerne på årets bransjetur og sier han er svært fornøyd med opplegget.

–Det har vært en veldig bra tur, med mange gode innspill og nyttig informasjon om hvordan man finner frem i regelverket, hva man kan gjøre for å påvirke lovverk – og når i prosessene man bør sette inn støtet. I tillegg har det vært bra å møte andre i bransjen, både for å finne saker hvor man har felles synspunkter, men også for å diskutere saker hvor man er uenige, sier Sundt.

Viktig med kunnskap om EU
Luftfartstilsynets kommunikasjonsdirektør mener det er svært viktig å ha kunnskap om hvordan regelverksutviklingen i EU foregår og hvordan man kan påvirke i prosessen.

Han legger også vekt på nettverket man får av å være tilstede i Brussel, og at dette er viktig for aktørene i norsk luftfart. Norske luftfartsaktører må forholde seg til og samarbeide med et mangfold av aktører for å være oppdatert og få gjennomslag for sine interesser.

– Spesielt mindre aktører finner stor nytte i å snakke med andre i bransjen og utvide sitt nettverk - og de opplever at de kanskje ikke var så alene som de hadde trodd. Det å bygge nettverk er også en viktig del av denne turen, forteller Iversen.