Historisk arkiv

Norge deltar i samarbeid om IKT-løsninger for eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Norge skal delta i videreføringen av EUs samarbeidsprogram om IKT-baserte løsninger som øker eldres livskvalitet.

Norge skal delta i videreføringen av EUs samarbeidsprogram om IKT-baserte løsninger som øker eldres livskvalitet.

Siden 2008 har Norge deltatt i EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL), som har vært støttet av det 7. rammeprogrammet for forskning. Norsk deltagelse videreføres når programmet nå går inn i sin andre fase gjennom Horisont 2020, EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon. AAL skifter da navn til Active and Assisted Living Joint Programme 

Programmet støtter forskning rettet mot utvikling av IT-baserte produkter og tjenester. Løsningene skal øke eldres livskvalitet og samtidig gi utviklingsmuligheter for europeisk næringsliv, særlig små og mellomstore bedrifter. Satsingen er en del av EUs innsats for å møte utfordringer knyttet til demografisk endring i Europas befolkning.

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for norsk deltagelse i programmet, mens Norges forskningsråd forvalter ordningen og finansierer søknader fra norske aktører som når opp i den europeiske konkurransen i programmet. Prosjektfinansieringen kommer fra nasjonale kilder i de ulike deltakerlandene og Horisont 2020.

Formelt vedtak i EU av neste generasjon av AAL forventes i løpet av våren. 

Mange prosjekter har blitt ledet fra Norge
Så langt har 16 prosjekter med støtte fra AAL hatt norske partnere, og 6 prosjekter blir eller har blitt ledet fra Norge. Et av disse prosjektene er PIA: Personal IADL Assistant. PIA har som mål å hjelpe eldre som ønsker å bo hjemme med å gjennomføre dagliglivets aktiviteter. Ved hjelp av et nettbrett med videoinstruksjoner får brukerne assistanse til å gjennomføre daglige gjøremål. 

Prosjektet er koordinert av det norske selskapet Karde AS med Tellus AS og Asker kommune som partnere. I tillegg har prosjektet fem andre partnere fra Spania, Tyskland og Storbritannia.

– Har truffet et behov i Norge
– Erfaringen fra første programperiode er at AAL har truffet et behov i Norge, særlig blant miljøer som jobber med velferdsteknologi, universell utforming og tilgjengelighet til IKT for personer med nedsatt funksjonsevne. Norske miljøer har gjort det godt i den internasjonale konkurransen i dette programmet, sier seniorrådgiver Vidar Sørhus i Forskningsrådet.

Forskningsrådet ønsker å mobilisere til at flere miljøer, både fra næringslivet, offentlig sektor, brukerorganisasjoner og forskningsinstitusjonene skal delta i den nye programperioden. 

Mer informasjon

AAL arrangerer et todagers møte i Brussel 16. og 17. april med informasjon og konsortiebygging. Les mer om arrangementet her.

Les mer om AAL på Forskningsrådets nettsider.

Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU.

Les også om hvordan Norge setter forbrukeren i førersetet av vår digitale tidsalder.