Forsiden

Historisk arkiv

Norske innspill til Jernbanepakke IV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Samferdselsministeren har sendt et brev til formannskapet i Rådet for den europeiske union med innspill til regelverket for Det europeiske jernbanebyrå i Jernbanepakke IV.

5. mars sendte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen et brev til den greske ministeren for infrastruktur, Michalis Chrisochoidis. Hellas har formannskapet i Rådet for den europeiske union våren 2014, og Chrisochoidis leder derfor møtet i transportrådet som finner sted i Brussel 14. mars 2013.

I brevet kommer samferdselsministeren med innspill til regelverket for Det europeiske jernbanebyrået (ERA) i Jernbanepakke IV. Norge deltar i ERA gjennom EØS-avtalen. Byrået skal sikre at Europakommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området.

Støtter et skifte fra veitransport til jernbanetransport
Norge støtter fullt ut arbeidet med å forbedre jernbanetransportens konkurransekraft og ytelse ved å sørge for et skifte fra veitransport til jernbanetransport. Norge anerkjenner også behovet for å minske administrativt arbeid for jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere.

I brevet legges to innspill om Jernbanepakke IV fram. Den første er at Norge mener nasjonale sikkerhetsmyndigheter selv må bestemme hvem som skal være deres representanter i ERAs arbeidsgrupper. Det bør ikke være opp til ERA selv å bestemme hvem som skal delta i arbeidsgruppene. Det må ikke være noen tvil om at de nasjonale sikkerhetsmyndighetene har rett til å delta i arbeidsgruppene.

Samarbeid om trafikksikkerhetssertifikat
I tillegg foreslås det en presisering av regelverket angående hvilke typer samarbeid ERA kan inngå med de nasjonale sikkerhetsmyndighetene om trafikksikkerhetssertifikat.

Du kan lese brevet fra samferdselsministeren her og vedlegget hvor de norske innspillene til Jernbanepakke IV presiseres her.

Mer informasjon:
Les mer om Norges transportsamarbeid med EU