Historisk arkiv

Aspaker møtte det norske miljøet i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS- og EU-minister Elisabet Aspaker samlet 2. mars det norske miljøet i Brussel til en orientering om regjeringens europapolitikk i 2016.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker besøkte 2. mars Brussel i følge med statsminister Erna Solberg og brukte anledningen til å invitere til et åpent møte med norske aktører om regjeringens ferske arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016.

Over 100 personer fra det norske miljøet hadde møtt opp på Norges Hus for å møte statsråden og stille spørsmål.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Viktig for meg, viktig for Norge

– Det er viktig for meg som regjeringens ansvarlige på dette feltet å ha nær kontakt med nordmenn som jobber i Brussel, sa Aspaker i sin innledning.

Aspaker takket det norske miljøet for jobben de gjør og kompetansen de besitter. Arbeidet er viktig for Norges samarbeid med EU, sa hun.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

 Statsråden kommenterte videre den kritiske situasjonen i Europa, og de mange problemene EU står overfor.

 – Det er lett å være pessimistisk rundt Europa i disse tider. Jeg har tro på at det er mulig å gå styrket ut av den situasjonen EU befinner seg i, men da er samarbeid nødvendig.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Aspaker tok en rekke spørsmål fra salen, om bl.a. EØS-avtalen, sirkulær økonomi, forskning, sosial dumping og nordområdene.

Statsråden sa at Norge er en del av Europa og står overfor de samme utfordringene som EU.

 – Regjeringen mener vi trenger mer, ikke mindre samarbeid med EU.

LES ASPAKERS INNLEGG

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen