Forsiden

Historisk arkiv

EUs «State of the Union 2018»: Dette vil Europakommisjonen prioritere frem mot neste valg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 12. september sin siste årlige «State of the Union»-tale for Europaparlamentet i Strasbourg.

Juncker

Presidenten la i talen frem hva som vil være Europakommisjonens viktigste prioriteringer frem mot det europeiske valget i mai 2019.

– Vi vil bruke de siste 250 dagene før valget på å bevise for folket at ved å jobbe sammen er denne unionen i stand til å leve opp til forventningene og det vi lovte ved starten av dette mandatet, sa Juncker fra talerstolen.

Les også: Europakommisjonens tipunkts agenda for perioden 2015-2019.

President Juncker kom i talen inn på utfordringer som globale spenninger, klimaendringer, sikkerhetstrusler og arbeidsledighet. Juncker understreket at bare et samlet og sterkt Europa kan beskytte borgerne og spille en større rolle internasjonalt.

Kommisjonen legger nå frem 18 konkrete initiativer for EUs videre arbeid. Her er noen av de viktigste:

Flertallsbeslutninger i utenriks- og sikkerhetsspørsmål

For at EU skal kunne spille en sterkere rolle internasjonalt, foreslår Juncker å la flertallsbeslutninger gjelde i deler av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Juncker trakk frem menneskerettighetsspørsmål og sivile oppdrag som områder hvor dette kan være aktuelt.

Juncker la også vekt på forsvarssamarbeidet i Europa. De neste månedene vil Kommisjonen jobbe for å ferdigstille et permanent forsvarssamarbeid og et nytt europeisk forsvarsfond.

 – Vi skal ikke militarisere EU. Det vi vil er å bli mer uavhengige, og å kunne leve opp til vårt globale ansvar, sa Juncker.

Se debatten etter talen her

Ny allianse mellom Afrika og Europa

– Afrika trenger ikke veldedighet, Afrika trenger rettferdig partnerskap, sa Juncker, og annonserte en forsterket innsats for økonomisk integrasjon mellom Europa og Afrika.

Den såkalte «Afrika-Europa-alliansen» bygger videre på den enigheten man kom frem til under Afrika/EU-toppmøtet i Abidjan i 2017, og har blant annet som mål å skape opp til ti millioner arbeidsplasser de neste fem årene. Integrasjonen skal styrkes gjennom økt handel og økte investeringer. EU vil også investere i utdanning gjennom å øke det totale antallet afrikanske studenter og akademikere som får Erasmus-stipend til 105.000 innen 2027.

Les mer her

Ny europeisk grensestyrke

Siden 2015 har EU-operasjoner reddet nesten 700.000 flyktninger og migranter i Middelhavet. Selv om antallet flyktninger og migranter er sterkt redusert, viste presidenten til at EU stadig mangler en god nok plan for å håndtere migrasjonen. Han etterlyste en bærekraftig og solidarisk handlingsplan, og vil ha unionen vekk fra ad-hoc-løsninger. Kommisjonen foreslår blant annet å forsterke EUs grense- og kystvakt med et mannskap på 10.000 personer innen 2020.

– Grensestyrken vil bidra til å sikre at EU har de nødvendige midlene som behøves for å beskytte våre felles grenser, møte fremtidige utfordringer og bevare Schengen-området, sa Juncker.

Les mer her

Ønsker å styrke euroen

Mot slutten av året vil Europakommisjonen presentere initiativer for å styrke euroens internasjonale rolle. Juncker pekte på at den i dag er den nest mest brukte valutaen i verden, men at det fortsatt er slik at Europa betaler 80 prosent av energi-importen i amerikanske dollar, mens rundt to prosent av importen kommer fra USA.

Juncker understrekte videre at det vil være viktig å gjøre euroen til instrumentet i et nytt og mer suverent Europa. I første omgang vil det være nødvendig å fortsette utviklingen mot å fullføre den økonomiske og monetære union, opplyste presidenten. Les mer her.

Ønsker ambisiøst partnerskap med Storbritannia

29. mars 2019 vil Storbritannia forlate EU. President Juncker la vekt på at EU ønsker et ambisiøst partnerskap med Storbritannia i fremtiden.

Forhandlingene om en utmeldingsavtale pågår fortsatt mellom EU og Storbritannia. Juncker viste til at Storbritannia ikke kan være en del av EUs indre marked etter brexit, men at EU ønsker å finne en god løsning for å unngå en hard grense mellom Nord-Irland og Irland. For fremtiden ønsker EU å etablere et frihandelsomåde mellom unionen og Storbritannia.

– Storbriannia vil alltid være en veldig nær nabo og partner for oss, i politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig forstand, sa Juncker.

Ut mot nasjonalisme

Avslutningsvis snakket presidenten om overordnede verdier for nåtidens og fremtidens Europa. Blant annet uttrykte han bekymring for angrep på journalister og pressen og la til at pressefriheten er avgjørende for et fungerende demokratisk Europa. Presidenten kom i tillegg med et stikk mot tendensen til fremvekst av nasjonalisme og populisme.

– Patriotisme er en dyd, men ukontrollert nasjonalisme er gift. La oss si nei til usunn nasjonalisme og omfavne opplyst patriotisme, sa Juncker.

Les eller se talen i sin helhet her.