Historisk arkiv

Ungdom ga innspill til EUs Arktis-politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

26. januar arrangerte EU-delegasjonen et webinar om Arktis-politikk, som åpnet for dialog mellom arktisk ungdom, EUs utenrikstjeneste og Utenriksdepartementet.

Webinar: What Future for the Arctic
I webinaret What Future for the Arctic møtte fire ungdomsrepresentanter EUs spesialutsending for Arktis, Michael Mann, og politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Marte Ziolkowski. Foto: Norges delegasjon til EU

EU er nå i gang med å oppdatere sin Arktis-politikk. Dette webinaret la til rette for at fire ungdomsrepresentanter fra det europeiske Arktis kunne komme med sine innspill til EUs spesialutsending for Arktis, Michael Mann, og politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Marte Ziolkowski. Mer enn 200 personer fra en rekke europeiske land i og utenfor Arktis deltok på webinaret.

— I arbeidet med regjeringens nordområdemelding så vi hvor viktig det var å involvere ungdom, og få deres innsikt og perspektiver på hvordan vi kan sikre en god framtid i nord. I dette webinaret kunne ungdom fra Norge, Sverige og Finland komme med sine innspill direkte til EU, sier Christian Gahre, ambassadesekretær ved Norges delegasjon til EU og moderator for webinaret.

Viktige innspill

Webinarets ungdomspanel besto av: Petter Lundström, student ved Umeå universitet i Sverige, Inga Marja Lango, reindriftssame i Kautokeino, Enni Similä, leder av The Finnish Sámi Youth Association, og Petter Hov Jacobsen, student ved UiT Norges arktiske universitet i Norge.

Ungdommene tok opp sentrale problemstillinger, blant annet spørsmål om hvordan man kan gjøre det mer attraktivt å bli boende i nord, både for de som har vokst opp der og for tilflyttere. Et annet tema som ble tatt opp, er hvordan man best kan balansere reindrift og samiske interesser med industriutvikling, og få til en bærekraftig utvikling.

Det interaktive webinaret førte til en god dialog mellom partene. Michael Mann understreket behovet for å lytte til unge stemmer som faktisk lever i Arktis når man som EU-politikere utformer politikk.

— Dette er helt genuint det tøffeste panelet jeg har deltatt i. Det er derfor vi er nødt til å lytte til ungdom! sa Mann.

Se opptak av webinaret her.

Norges innspill til EU-høring

I november 2020 leverte Norge et innspill til EUs åpne høring om Arktis-politikken. Innspillet var i stor grad basert på stortingsmeldingen om nordområdene, som ble lansert 27. november i fjor. I arbeidet med denne stortingsmeldingen fikk regjeringen viktige innspill fra et ungdomspanel bestående av 55 ungdommer fra det norske Arktis.

— Ni prosent av den norske befolkningen bor nord for polarsirkelen. Norges Arktis-politikk handler derfor om de som lever og jobber i nord. Den handler om moderne, robuste og høyteknologiske samfunn, sa Marte Ziolkowski, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, under webinaret.

Ziolkowski la også til at politikken på dette området skal sørge for at Arktis forblir et sterkt, motstandsdyktig og framgangsrikt område for kommende generasjoner ved å fremme verdiskaping og sørge for en bærekraftig utvikling.

Les mer om nordområdemeldingen her.