Historisk arkiv

Finansdepartementet

Kalkulator for forsinkelsesrenten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kalkulatoren beregner forsinkelsesrenten for et gitt beløp i kroner. For perioden det ennå ikke er fastsatt forsinkelsesrente for, brukes sist fastsatte forsinkelsesrente.