Historisk arkiv

Perspektivmeldingen 2021: Tallene bak figurene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Her har vi samlet tallmaterialet bak alle figurene i Perspektivmeldingen 2021, delt inn på kapittel.

Kapittel 1 En ny virkelighet krever langsiktighet og bevisste prioriteringer Excel HTML
Kapittel 2 Internasjonale utviklingstrekk
Excel HTML
Kapittel 3 Velstand, vekst og produktivitet Excel HTML
Kapittel 4 Høy arbeidsinnsats sikrer verdiskaping og velferd Excel HTML
Kapittel 5 Muligheter og levekår Excel HTML
Kapittel 6 Grønn fremtid Excel HTML
Kapittel 7 Redusert handlingsrom i statsbudsjettene Excel HTML
Kapittel 8 Strategier for bærekraftige offentlige finanser Excel HTML
Kapittel 9 Styrket kompetanse - inkludere flere i arbeidslivet Excel HTML
Kapittel 10 En innovativ og effektiv offentlig sektor Excel HTML
Kapittel 11 Bærekraftige velferdsordninger Excel HTML
Kapittel 12 Gode investeringer gir oss mer velferd Excel HTML