Nasjonal helse- og sykehusplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger frem en ny Nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget hvert fjerde år. Meldingen setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det overordnede målet er å skape pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

kart 19 helsefellesskap

Kortversjon av nasjonal helse- og sykehusplan

Kortversjonen av nasjonal helse- og sykehusplan gir en rask innføring oversikt over tema og konkrete tiltak for hvert tema.