Historisk arkiv

Koronasituasjonen og IKT-sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utarbeidet varsel om koronasituasjonen og IKT-sikkerhet. Varselet vil bli oppdatert fortløpende og ved behov.

Flere forhold knyttet til det digitale domenet kan påvirkes av situasjonen. Generelt oppfordrer NCSC til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet publiserer fortløpende nyheter, varsler og podcastepisoder om sikkerhet relatert til koronasituasjonen.

Les mer på NSMs korona-sider