Historisk arkiv

Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til lansering av ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse.

Nett-tv Lansering av nasjonale strategier for digital sikkerhet

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Oslo Kongressenter
Tid: 30. januar kl. 13.00-15.30

Fulltegnet: Arrangementer er fulltegnet, men kan sees direkte og i opptak på denne siden.

Bakgrunn

Regjeringen vil etablere et felles grunnlag for å håndtere digitale sikkerhetsutfordringer som følger av en rask og gjennomgående digitalisering av det norske samfunnet. På dette arrangementet presenteres to nye strategier:

  • Nasjonal strategi for digital sikkerhet
  • Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) bidrar med tilrettelegging av lanseringen. Morten A. Meyer, Styreleder i NorSIS, er konferansier.

Program

12.15: Registrering

Del 1 – Presentasjon av strategiene

13.00: Konferansier ønsker velkommen

13.10: Åpning av konferansen ved statsminister Erna Solberg

13.20 Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

13.30: Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

13.40: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

13.50: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

14.00: Pause m/enkel servering

Del II – Presentasjon av utvalgte sentrale tiltak fra tiltaksoversikten

14.15: Nasjonalt cybersikkerhetssenter og nasjonale tekniske sikkerhetstiltak – assisterende direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Anette Tjaberg

14.35: NC3 – Politets nasjonale cyberkrimsenter – sjef Kripos Ketil Haukaas

14.55: En nasjonal innsats for å øke grunnsikringen – Anbefalte tiltak for å øke virksomhetenes egenevne – avdelingsdirektør Bente Hoff NSM, seksjonssjef Øyvind Grinde Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og teknologidirektør i NorgesGruppen Svein-Tore Omdahl

15.10: Nasjonal IKT-sikkerhetsøvelse 2020 og øvelse Locked Shields 2019 – direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Cecilie Daae og avdelingsdirektør Bente Hoff NSM

15.25: Konferansier avslutter

15.30: Ferdig