Historisk arkiv

Smakens uke 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet inviterer til å delta i Smakens uke, 27.-31. oktober. Smakens uke arrangeres i samarbeid med Opplysningskontorene i landbruket, Nofima og Måltidets hus i Stavanger. Hensikten er å øke bevisstheten rundt matkvalitet og matglede.

Smakens uke logo

Landbruks- og matdepartementet inviterer til å delta i Smakens uke, 27.-31. oktober. Smakens uke arrangeres i samarbeid med Opplysningskontorene i landbruket, Nofima og Måltidets hus i Stavanger. Hensikten er å øke bevisstheten rundt matkvalitet og matglede.

Smakens uke er årlig begivenhet i mange land, også Norge. I år arrangeres uka for niende gang. Også i år rettes oppmerksomheten spesielt mot barn og unge.  

Undervisningsopplegg og elevquiz

Opplysningskontorene i landbruket og Landbruks- og matdepartementet tilbyr et eget undervisnings-opplegg for 6. klasse-trinn som kan benyttes under Smakens uke. I fjor deltok hele 20.228 elever, om lag en tredjedel av landets 6.-klassinger, på Smakens uke med aktiv gjennomføring av ulike smaksforsøk med elevene. Se alt undervisningsmateriale inkludert smaksquiz for elevene:

  • Har du spørsmål om undervisningsopplegget, send en e-post til: skole@oek.no   

Måltidets Hus i Stavanger

Aktører i Måltidets Hus ønsker å invitere elever fra 6. klassetrinn til Måltidets Hus i Stavanger til Smakens dag på onsdagen i Smakens uke.Matglede og kunnskap om smaksopplevelse vil være tema gjennom foredrag og praktiske oppgaver. Rundt 200 elever fra lokale skoler inviteres. De som inviterer er følgende aktører i Måltidets Hus; Tine FoU, Nofima, partnerskapet NCE Culinology og Måltidets Hus AS. Matfagelever fra Godalen, Jåttå, Karmsund og Bryne videregående skoler bidrar med smaksprøver til matløypa og matfagelever fra Godalen videregående skole guider elevene rundt i løypa.

Smakens Dag blir gjennomført med støtte fra IPARK Eiendom AS, Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling i Rogaland.

Barn som smaker
(Foto: Jan Inge Haga)