Historisk arkiv

Rapporter fra EU-delegasjonen 2015

Helse og mattrygghet på dagsorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

Helsekommisærposten er omorganisert. Ebola har satt helseberedskap høyt på agendaen, og handelsavtalen TTIP vil kreve forhandlinger om mattrygghet. Disse sakene vil prege EUs helsepolitikk fremover. Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust rapporterer.

(t.v) kommissær for helse og mattryghet Vytenis Andriukaitis, (t.h) medlem av Den Afrikanske Union Mustapha Kaloko. Foto: European Union, 2015
(t.v) kommissær for helse og mattryghet Vytenis Andriukaitis, (t.h) medlem av Den Afrikanske Union Mustapha Kaloko. Foto: European Union, 2015

Den nye helsekommisæren i EU med ansvar for helse og mattrygghet er Vytenis Andriukaitis fra Litauen. Kommisjonen er omorganisert og helsekommissærens makt endret.

Siden oktober har helse og mattrygghetsråden deltatt og rapportert fra Europa-kommisjonens samordningsmøter om Ebola. Som observatør i helsesikkerhetskomiteen deltar også Norge i diskusjonene om medlemslandenes håndtering, faglige spørsmål og utforming av standarder og rutiner på helseområdet.

Den åttende forhandlingsrunden mellom EU og USA om en frihandelsavtale (TTIP) ble gjennomført i begynnelsen av februar. Den nye kommisjonen har understreket at mattrygghetsstandarder i Europa ikke skal rokkes ved.

Medlemslandene og Europaparlamentet jobber for tiden med ny lovgivning rundt åpenhet av medisinsk utstyr og ny regulering av veterinære legemidler.

Les rapporten fra helse og mattrygghetsråden her