Historisk arkiv

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, juni 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I årets fjerde utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om debatten rundt Europas fremtid og kommisjonens planer for kommuner og regioner. Du kan også lese om at norske kommuner som jobber med luftkvalitet og transportløsninger får drahjelp fra EU-kommisjonen.

Nyhetsbrevet kan du lese her.