Historisk arkiv

Oversikt over gjeldende sanksjoner og tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Al-Qaida:

1999.12.22 nr 1374: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Usama bin Laden, Al-Qaida og Taliban

 

Burma/Myanmar:

2003.07.04 nr 0895: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

 

Darfur-provinsen
i Sudan
:

2006.06.02 nr 0573: (UD) Forskrift om sanksjoner mot visse grupper, militser og personer som opererer i Darfur-provinsen i Sudan

 

Elfenbenskysten:

2004.12.10 nr 1617: (UD) Forskrift om sanksjoner og særskilte tiltak mot Elfenbenskysten

 

Eritrea:

2010.03.05 nr 0310: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Eritrea

 

Hviterussland:

2006.09.08 nr 1041: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland

 

Irak:

1990.08.09 nr 0635: (UD) Forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjoner om sanksjoner mot Irak

 

Iran:

2007.02.09 nr 0149: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran

 

Den demokratiske republikken Kongo:

2003.10.10 nr 1221: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører som opererer i Den demokratiske republikken Kongo

 

Libanon, ikke-
statlige aktører
:

2006.09.08 nr 1040: (UD) Forskrift om sanksjoner mot ikke-statlige aktører i Libanon

 

Liberia:

1992.11.27 nr 0879: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Liberia

 

Libya:

2011.03.11 nr 0265: (UD) Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Libya

 

Nord-Korea:

2006.12.15 nr 1405: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea

 

Russland

2014.08.15 nr 1076: (UD) Forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet mv.

 

Sierra Leone:

1997.10.23 nr 1116: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Sierra Leone

 

Somalia:

1992.02.07 nr 0077: (UD) Forskrift om sanksjoner mot Somalia

 

Syria:

2011.09.02 nr 0902: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Syria

 

Zimbabwe:

2003.08.15 nr 1050: (UD) Forskrift om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe