Historisk arkiv

Tilskudd til internasjonalt kulturfremme – midlertidig justert praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utbruddet av koronavirus fører til at kulturarrangementer nasjonalt og internasjonalt utsettes eller avlyses. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er derfor innført en midlertidig justert praksis for tilskuddsordningen internasjonalt kulturfremme.

Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av dokumenterte, påløpte utgifter i henhold til inngått tilskuddsavtale som følge av at tiltak er avlyst på grunn av korona-utbruddet. Vi oppfordrer tilskuddsmottaker om å søke refusjon hos flyselskap og forsikringsselskap. Sluttrapport og regnskap skal sendes inn i tråd med inngått tilskuddsavtale.

Utenriksdepartementet vil ikke kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd til aktiviteter som må endres eller utsettes som følge av koronaviruset. Vi ber mottakere av tilskudd om å informere oss om status for tiltaket. Avvik fra godkjent prosjektbeskrivelse, rapporter og regnskap skal sendes inn på vanlig måte i tråd med inngått tilskuddsavtale.

Vi ber om at det inntil videre ikke bestilles reiser uten avbestillingsforsikring. Ta kontakt dersom noe er uklart i forbindelse med mottatt tilskudd til internasjonalt kulturfremme: Seksjon.for.kultur.og.naeringsfremme@mfa.no

Informasjon om UDs støtteordninger som forvaltes av de kunstfaglige organisasjonene i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) finnes på nettsiden www.stikk.no og på nettsidene til den enkelte organisasjonen.

Se også samleside om koronavirus på regjeringen.no