Historisk arkiv

Terrorangrep i Jakarta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

En rekke eksplosjoner etterfulgt av skyting fant sted i Jakarta på morgenen 14. januar.

Det er foreløpig ikke bekreftet om det er snakk om selvmordsbomber eller andre former for eksplosiver. Det er bekreftet flere døde, men foreløpig ikke kjent hvor mange. For nordmenn i Jakarta anbefales det at en holder seg på kontor eller hjemme og at en ikke oppsøker kjøpesentre eller andre offentlige steder.

Alle norske borgere i Indonesia, uansett om de er i Jakarta eller noe annet sted i landet, bes kontakte sine pårørende. Norske borgere oppfordres videre til å forholde seg til lokale myndigheters råd, anbefalinger og sikkerhetstiltak.