Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Tiltrådte: 22.10.2021
Fratrådte: 19.04.2024

Ole Henrik Krat Bjørkholt ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 22. oktober 2021. Bjørkholt er spesialist i allmennmedisin, har jobbet som fastlege og i psykiatrien, og er i gang med spesialisering i samfunnsmedisin. Han har ledet allmennlegetjenesten i Tønsberg og vært assisterende fylkeslege i Oslo og Viken. Han har også vært tillitsvalgt i Legeforeningen. Bjørkholt er bosatt i Drammen kommune, der han har hatt lokalpolitiske verv i Arbeiderpartiet.