Statssekretær Astrid Bergmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap)

Astrid Bergmål var statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 20.06.2023
Født: 1982

Astrid Bergmål (født 1982) var statssekretær for justis- og beredskapsministeren. Det var hun fra regjeringsskiftet 14. oktober 2021 til hun fratrådte 20. juni 2023. Fra samme dato tiltrådte hun som statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Fra 2018 til hun ble utnevnt til statssekretær ledet hun Virke Reiseliv, og før det igjen var hun politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I 2011-2012 var Bergmål politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var vararepresentant på Stortinget i perioden 2001-2005. Astrid Bergmål er utdannet jurist, med spesialisering i europarett og menneskerettigheter.