Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning, fagskole, utdanningsstøtte og andre kompetansepolitiske saker.

Tiltrådte: 04.08.2023
Fratrådte: 23.01.2024
Født: 1988

Sandra Borch ble forsknings- og høyere utdanningsminister 4. august 2023. Fra 2021 til 2023 var hun landbruks- og matminister. Borch har lang erfaring som politiker fra både kommunestyre, fylkesting og Stortinget. 

Borch var leder av Senterungdommen fra 2011 til 2013 og har tidligere vært organisatorisk nestleder og internasjonal lelder.

Hun har erfaring som styremedlem i blant annet Alfheim Arena og KS Troms. 

Politiske verv:

2023- Forsknings- og høyere utdanningsminister
2021-2023 Landbruks- og matminister
2017-2021 Medlem, Energi- og miljøkomiteen
2017- Stortingsrepresentant for Troms
2009-2013 Vararepresentant til Stortinget