Tidligere kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Tidligere kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvalterne, kontakten med Kongehuset, styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, samt det administrative ansvaret for departementet.

Tiltrådte: 12.04.2022
Fratrådte: 16.10.2023

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Akershus, 2017 - 2021, Sp.
 • Representant nr 6 for Akershus, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
 • 2021-2025

  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjoner

 • 2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 24.10.2017 - 30.09.2021
 • 2021-2025

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 28.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2017-2021

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021