Tidligere statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kulturdepartementet

Tidligere statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap)

Bohmann ble utnevnt til statssekretær for statsråd Anette Trettebergstuen fra og med 29. oktober 2021.

Tiltrådte: 29.10.2021
Fratrådte: 28.06.2023
Født: 1985

Bohmann kommer fra vervet som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Skien, blant annet som utvalgsleder for kultur, idrett, friluft og frivillighet  - i tillegg til å være fylkespartisekretær for Vestfold og Telemark Arbeiderparti. 

Han var vara til Stortinget mellom 2009 og 2013. Bohmann er også tidligere leder for AUF i Telemark, og nestleder for Skien Arbeiderparti og Telemark Arbeiderparti.

Bohmann har utdanningsmessig bakgrunn innen offentlig administrasjon og ledelse, samt journalistikk. Han har bakgrunn fra det frivillige kulturlivet innen kor, korps og teater.