Tidligere fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Tidligere fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap)

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken (formelt organisert under Samferdselsdepartementet fram til 1. januar 2022).

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 16.10.2023
Født: 1966

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran er født i 1966 og kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran var nestleder i Arbeiderpartiet mellom 2019 og 2023, og var mellom 2011 og 2019 leder for Nordland Arbeiderparti. Skjæran var medlem av Lurøy kommunestyre fra 1987 til 2015, og ordfører fra 2011 til 2015. 

Skjæran ble valgt inn som 1. representant for Nordland Arbeiderparti for stortingsperioden 2021-2025.

Skjæran er av yrke gårdbruker og driver av et transportforetak.

Utdanning:

1982 – 1985 Allmennfaglig utdanning
1985 – 1986 Norges landbrukshøgskole

Erfaring:

1986 – 2021 Selvstendig næringsdrivende (gårdsdrift, transport)
1987 – 2015 Kommunestyrerepresentant i Lurøy kommune
2011 – 2015 Ordfører i Lurøy kommune
2011 – 2019 Leder i Nordland Arbeiderparti
2015 – 2019 Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordland
2015 – 2021 Fylkestingsrepresentant i Nordland
2013 – Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet
2019 – 2023 Nestleder i Arbeiderpartiet
2021 – Stortingsrepresentant