Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)

Fiskeri- og havministeren har ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og både den marine og maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråden har også ansvar for kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Tiltrådte: 16.10.2023
Fratrådte: 19.04.2024
Født: 1984

Født 27.07.1984 i Harstad, Troms

Cecilie Myrseth er utdannet psykolog fra Universitet i Troms, stortingsrepresentant siden 2017 og medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet siden 2019. Hun har vært medlem i Næringskomiteen fra 2017 – 2021 og er tidligere fiskeripolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Fra 2021 har hun vært medlem i Helse- og omsorgskomiteen.

Myrseth har lang erfaring fra Ap og AUF. Hun har vært leder av Troms Arbeiderparti, og hatt flere verv i partiet, deriblant i fylkestinget og fylkesrådet i Troms. Hun har også bakgrunn fra Elevorganisasjonen.

Utdanning

Lavangen sentralskole 1991-2000

Sjøvegan videregående skole, salg og service 2001-2003

Allmennfaglig påbygging, privatist 2005

Universitetet i Tromsø, Årsstudium i psykologi 2007-2009

Universitetet i Tromsø, profesjonsstudium i psykologi 2009-2015