Historisk arkiv

Svar på spørsmål om kostnader for bistand til hjemreise fra al-Roj-leiren i Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) om hvor mye bistanden for å hente hjem norske borgere fra al-Roj-leiren i Syria har kostet, og hvor mye de må dekke selv.

Skriftlig spørsmål nr. 1950 (2022-2023)
Datert 14.04.2023

Fra representanten Erlend Wiborg til utenriksministeren:

Hva er de totale kostnadene knyttet til å hente de to kvinnelige IS terroristene til Norge og hvor mye av dette er dekket av kvinnene selv?

Utenriksministerens svar:

Utgangspunktet for all konsulær bistand er at den enkelte norske borger dekker sine egne utgifter. Det gjelder også i denne saken. Kvinnene har samtykket i å dekke egne utgifter i forbindelse med bistanden, herunder flybilletter, gebyrer for pass og utgifter til  DNA-testing for fastsettelse av barnas identitet og norske statsborgerskap. Utenriksdepartementet er i ferd med å sammenstille utgiftene, og vil fakturere de involverte så snart dette er gjort.

Utenriksdepartementets egne kostnader dekkes som i alle konsulære saker over UDs driftsbudsjett. Kostnadene knytter seg blant annet til regulære driftsutgifter for departementet, som ikke lar seg bryte ned på enkeltsaker.