Historisk arkiv

Landvurdering uke 45:

Endringer i innreiseregler for land og områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra øygruppene Kreta, Nordlige egeiske øyer og Sørlige egeiske øyer tilhørende Hellas, regionene Nordjylland og Syddanmark i Danmark, regionen Kymmenedalens SVD i Finland og regionene Kalmar, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland og Östergötland i Sverige. Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene fra regionen Norra Savolax SVD i Finland. Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 8. november.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Innreisekarantene kan i tillegg forkortes for alle reisende ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Endringene i landlisten vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 8. november.

Land i Europa

Følgende land har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje land):

Grønn: Malta og Spania

Oransje: Andorra, Italia (endret fra grønn), Frankrike, Monaco, Portugal, San Marino (endret fra grønn) og Vatikanstaten (endret fra grønn)

Følgende land fortsetter å være røde eller mørkerøde og har krav om innreisekarantene (samme krav for røde og mørkerøde land):

Rød: Hellas, Island, Kypros, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland , Polen, Sveits Tyskland og Ungarn

Mørkerød: Belgia (endret fra rød), Bulgaria, Estland, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Tsjekkia (endret fra rød) og Østerrike (endret fra rød)

Regioner og selvstyrte områder i Norden

Sverige

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Gotland

Oransje: Blekinge (endret fra grønn), Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland (endret fra grønn), Jönköping, Kronoberg, Värmland (endret fra grønn), Västerbotten, Västernorrland og Örebro

Følgende regioner får innført krav om innreisekarantene:

Kalmar, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland og Östergötland (alle endret fra oransje til rød)

Følgende regioner er fortsatt røde og har krav om innreisekarantene: Norrbotten, Stockholm og Västmanland

Danmark (inklusive selvstyrte områder)

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Oransje: Midtjylland

Følgende regioner får innført krav om innreisekarantene:

Nordjylland og Syddanmark (endret fra oransje til rød)

Følgende regioner fortsetter å være røde eller mørkerøde og har krav om innreisekarantene (samme krav for røde og mørkerøde regioner): 

Rød: Sjælland

Mørkerød: Hovedstaden (inkludert København) (endret fra rød)

Færøyene fortsetter å ha fargekoden mørkerød beholder derfor krav om innreisekarantene.

Grønland fortsetter å ha fargekoden rød beholder derfor krav om innreisekarantene.

Finland

Følgende region får ikke lenger krav om innreisekarantene:

Norra Savolax SVD (endret fra rød til oransje)

Følgende regioner har fortsatt ikke krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje regioner):

Grønn: Lapplands SVD, Södra Savolax SVD og Åland

Oransje: Centrala Tavastlands SVD, Kajanalands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD (endret fra grønn), Satakunta SVD, Södra Karelens SVD, Vasa SVD og Östra Savolax SVD (endret fra grønn)

Følgende region får innført krav om innreisekarantene:

Kymmenedalens SVD (endret fra oransje til rød)

Følgende regioner er fortsatt røde og har krav om innreisekarantene: Birkalands SVD, Egentliga Finlands SVD, Helsingfors och Nylands SVD, Mellersta Finlands SVD, Mellersta Österbottens SVD, Norra Österbottens SVD, Päijat-Häme SVD og Syd-Österbottens SVD

Utvalgte øygrupper i Europa 

Følgende øygrupper fortsetter å ikke ha krav om innreisekarantene (samme krav for grønne og oransje øygrupper):

Grønn: Balearene (Spania) (endret fra oransje til grønn) og Kanariøyene (Spania)

Oransje: Azorene (Portugal), Korsika (Frankrike), Madeira (Portugal) (endret fra grønn til oransje), Sardinia (Italia) (endret fra grønn til oransje) og Sicilia (Italia) 

Følgende øygrupper får innført krav om innreisekarantene:

Kreta (Hellas), Nordlige egeiske øyer (Hellas) og Sørlige egeiske øyer (Hellas) (alle endret fra oransje til rød)

Følgende øygruppe fortsetter å være rød og har krav om innreisekarantene:

De joniske øyer (Hellas)

Lilla land og områder

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler. Disse landene og områdene omtales som «lilla land». Det stilles krav om innreisekarantene, test og innreiseregistrering fra lilla land.

Følgende nye land og områder på EUs tredjelandsliste blir nå lilla: Argentina, Colombia, Namibia og Peru

Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste forblir lilla: Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, New Zealand, Qatar, Saudi-Arabia, Sør-Korea og Taiwan

Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er grå: Australia, Canada, Chile, Hong Kong, Jordan, Kina, Macau, Rwanda, Singapore, Ukraina og Uruguay.

 • Alle fullvaksinerte med gyldig verifiserbar dokumentasjon slipper karantene og testing. Dette gjelder uavhengig av hvilket land de kommer fra.
 • Alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Det samme gjelder folk som bor i Storbritannia og Sveits. Det er også åpnet også for at alle utlendinger som bor i såkalte lilla land kan komme inn til Norge. Dette er land utenfor EØS/Schengen som Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at kan ha noe mildere restriksjoner.
 • Alle grenseoverganger er gjenåpnet. Politiet prioriterer grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk og det gjennomføres stikkprøvekontroller.
 • Innreisekarantene er fjernet for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder nå kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
 • Voksne reisende fra karantenepliktige land og områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst (fra 7 døgn tidligere).
 • Innreisekarantene er fjernet for barn under 18 år (uavhengig av hvor barnet kommer reisende fra). Plikten til test på grensen er opprettholdt for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.
 • Reisende som kommer fra områder med karanteneplikt, må registrere seg og teste seg ved ankomst.

Kart over land/områder i Europa som viser krav om karantene, innreiseregistrering og test ved innreise (Folkehelseinstituttet)

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (Folkehelseinstituttet)

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

 • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
 • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
 • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
 • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD

Til grunn for endringene er FHIs ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel endres fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.