Historisk arkiv

Det siste NAV-kontoret er åpnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Det siste av 457 NAV-kontor er åpnet. – Dette er en milepæl i NAV-reformen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. På vegne av regjeringen ga hun en halv million til et fellesprosjekt for unge i Vest-Agder.

 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og leder av NAV Kristiansand, Elisabeth Engemyr.
(Foto: AD)

 

Det siste av 457 NAV-kontor er åpnet. – Dette er en milepæl i NAV-reformen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. På vegne av regjeringen ga hun en halv million til et fellesprosjekt for unge i Vest-Agder.

Tirsdag 12. april foretok Bjurstrøm den offisielle åpningen av NAV Kristiansand. Dette er et av landets største NAV-kontor.

– Det er viktig å understreke at selv om organiseringen av NAV-reformen nå er på plass, er det ikke et endelig punktum. Mye gjenstår og jeg kan ikke love at alt vil gå på skinner i 2011, men jeg holder fast ved at reformen var riktig og nødvendig, sier statsråd Bjurstrøm.

 

Ekstra midler til ungdomsarbeid i Vest-Agder 

Arbeidsministeren benyttet anledningen til å berømme NAV Vest-Agder for deres arbeid rettet mot unge under 25 år. For å sikre at NAV Vest-Agder får mulighet til å bygge videre på suksessen, og for å bringe deres erfaringer videre ut i landet, har regjeringen bevilget en halv million kroner til et fellesprosjekt for unge i fylket.

 

NAV Kristiansand  

NAV Kristiansand har om lag 155 ansatte og har flyttet inn i helt nye lokaler i Gyldengården i sentrum av byen.

– Jeg vil gjerne skryte litt. I en hektisk arbeidshverdag er det ikke alltid like lett å se hvor viktig jobben dere gjør er for menneskene rundt oss. Lykke til og takk for innsatsen, sa Bjurstrøm i sin tale.