Forsiden

Historisk arkiv

Ny kunnskapsstatus om heltid-deltid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Fafo har laget en kunnskapsstatus over tidligere forsøk som omtaler begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser.

Fafo har laget en kunnskapsstatus over tidligere forsøk som omtaler begrunnelser og tiltak for å redusere omfanget av deltid og organisere for heltidsansettelser.

Et av hovedbudskapene i rapporten er at omtrent alle ordninger som skiller seg ut fra tradisjonell turnus med jobbing hver tredje helg, kan gi økte stillingsprosenter eller heltid. En forutsetning er imidlertid at økte stillingsprosenter/heltid er et klart definert mål i forsøket.

Arbeidsdepartementet finansierer en rekke forsøk over hele landet hvor man ser på hvordan flere kan få økte stillingsbrøker/heltid. Resultatene vil være klare høsten 2014.

– Det er viktig å jobbe med ordninger som kan redusere bruk av småstillinger og gi flere som ønsker det heltidsstillinger. Jeg regner med at de forsøkene vi nå er med og finansierer vil bidra til enda mer kunnskap om hvordan vi best kan redusere omfanget av ufrivillig deltid, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Les rapporten Heltid-deltid – en kunnskapsstatusFafos nettsider.