Historisk arkiv

Styrking av barns rettigheter over landegrensene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet foreslår lovendringer for å styrke behandlingen av bidragssaker over landegrensene. Endringene er tilpasninger til en ny Haag-konvensjon på området.

– Den nye konvensjonen gir konkrete pålegg til medlemsstatene om administrativt samarbeid. Dette vil styrke fastsettelse og innkreving av bidrag over landegrensene. Vi bør unngå at barn blir rettløse fordi bidragspliktige bor i et annet land, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Endringene innebærer økt adgang til å gi opplysninger om partene i en bidragssak til myndighetene i andre konvensjonsland. Videre foreslås en ordning for godkjenning av private bidragsavtaler, slik at de kan innkreves etter konvensjonen. Dette er ikke mulig etter de eldre Haag-konvensjonene.